ULUSLARARASI CENAZE İŞLERİ

Uluslararası Cenaze Evrakları

Dünyanın her yerinden gönderilen cenazelerin ve gerekli evrakların havaalanından alınarak sahibinin istekleri doğrultusunda nakli ve defni yapılır.
Dünyanın her yerine cenaze sahiplerinin isteği doğrultusunda cenazenin hazırlanması ve bütün resmi işlemlerin yapılarak cenaze transferi yapılır.

Hazırlanan evraklar

 • Doktor tarafından düzenlenen ölüm raporunun veya savcı tarafından düzenlenen defin ruhsatının ve otopsi raporunun alınması
 • Mernis ölüm tutanağının alınması
 • Çok dilli ölüm tutanağının alınması (Formül C )
 • Tahnit Raporu
 • Yol izin belgesi
 • Konşimento
 • Ölüm raporunun noter tasdikli çevirisi
 • Gümrük evrakları

Sent anywhere in the world from the airport by taking the necessary paperwork at the funeral and at the request of the owner and the burial is done transplantation.

Documents prepared

 • The death certificate issued by a doctor or prosecutors organized by the receipt of the certificate of death and autopsy reports
 • Mernis receipt of death report
 • Multi-lingual receipt of death report (Formula C)
 • Embalming Report
 • Ways to permit
 • Consignment note
 • Death certificate notarized translation
 • Customs documents